Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

1. Bokning

Bekräftat antal personer, priset, tillägg så som restaurang och andra produkter kommer vara inkluderat i den bokningsbekräftelse som skickas till gästen efter denna bokning är gjord.

 

2. Prisöverenskommelse giltighet

De avtalade priserna är bindande för båda parter och hotellet förbehåller sig rätten att anpassa priserna till följd av att kostnaderna för ökade skatter ändras eller andra omständigheter som ligger utanför hotellets kontroll.

 

3. Ändring och avbokning

Det finns flera giltiga sätt att ändra bokningar på, beroende på vilken sorts bokning du har gjort. Vänligen kolla din bokningsbekräftelse för mer information om dina bokningsvillkor. Nedan följer en översikt över våra bokningsvillkor:

Garanti genom företagsavtal, resebyrå eller kreditkortsbokning
Alla bokningar garanteras om de görs via ett företagsavtal, resebyrå eller med kreditkort. Hotellet håller bokningen till 07:00 på morgonen efter beräknad ankomst.
Avbokning av en garanterad bokning måste ske före 16:00 på ankomstdagen. Om gästerna inte dyker upp eller avbokar efter 16:00 på ankomstdagen, debiterar hotellet för den första natten.
För bokningar som görs genom ett särskilt avtal med hotellet gäller de avtalade bokningsvillkoren.
För gäster utan målsmans sällskap gäller åldersgräns på minst 18 år. Hotellet förbehåller sig rätten att avboka bokningen på plats om giltig ID-handling inte kan uppvisas.

 

4. Betalning

Hotellet accepterar inte kontanter.
Hotellet accepterar betalning av följande kreditkortsföretag: Visa, American Express, MasterCard, Eurocard och Diners.
Genom att godkänna dessa villkor godkänner du också att ditt kort lagras och debiteras för senare inköp. Kortnumret lagras säkert hos vår betalningsleverantör Nets och vi kommer aldrig ha tillgång till det faktiska kortnumret.
Policy för fakturering:
Ett faktureringsunderlag måste göras i förväg. I det här fallet görs en kreditkontroll. Vistelser med en kostnad på mindre än 5 000 kronor, kan inte betalas per faktura.

 

5. Förfogande av hotellrummet

Ditt hotellrum är garanterat att vara redo för incheckning från kl 15 på ankomstdagen och måste checkas ut senast kl 12 på avresedatumet.

 

6. Ansvar för skador

Den person vars namn bokningen står på ansvarar för skador på lokalerna till följd av oaktsamhet eller oacceptabelt beteende hos gästerna.

 

7. Force majeure

Händelser utanför hotellets kontroll – till exempel strejk, lockout, eld, etc., vilket gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal – ger hotellet rätt att säga upp avtalet utan ansvar.

 

8. Juridik

Alla tvister som uppstår mellan parterna i detta avtal eller av andra skäl eller mellan gäst och hotell kommer att behandlas enligt svensk lag. Om tvisten inte löses kommer den att falla under hotellets egendoms jurisdiktion.

 

Här hittar du användarvillkoren för våra webbsidor. För frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via email: privacy@hotelcstockholm.se eller telefon: +46 (0) 8 50 56 31 00 Dessutom finner du vår Integritetspolicy här

 

1. WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR

1.1 Denne webbsida ägs och drivs av Hotel C Stockholm

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.

1.3 För användare som registrerar sig som medlem i Strawberry kundklubb, Strawberry Club, gäller förutom Användarvillkoren även Medlemsvillkoren för Strawberry Club som du finner här

1.4 Användarna förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan.

 

2. ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Hotel C Stockholm komma att genomföra ändringar av den.

2.2 Hotel C Stockholm förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Hotel C Stockholm anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Hotel C Stockholm rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

 

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Hotel C Stockholm eller Strawberry.

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Hotel C Stockholm eller Strawberry. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Hotel C Stockholm eller Strawberry eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.

 

4. HYPERLÄNKAR

4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.

4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandhålles av tredje person.

4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.

4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.

 

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Hotel C Stockholm lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.

5.2 Hotel C Stockholm garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.

5.3 Hotel C Stockholm är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

 

6. SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN

6.1 Hotel C Stockholm , samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.

6.2 Hotel C Stockholm vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

 

7. Kommersiell verksamhet

Kommersiell verksamhet i samband med vistelsen ska avtalas med hotellet.