Viktig information till dig som anländer med bil

Just nu pågår arbeten med att göra Vasagatan trivsammare och möta dagens och framtidens behov. Det nya Vasagatan kommer att få bredare trottoarer, nya cykelbanor och fler träd och ny belysning, allt för att skapa en tryggare och mer levande stadskärna. 

Anländer du med bil till oss behöver du därför åka via Norra Bantorget för att kunna komma till vår entré (se karta här intill).  Varmt välkommen!

Är du intresserad av att läsa mer om projektet kan du göra det på Stockholm Stads webbsida. 

  • Hotel location
  • Airport
  • Train station
  • Parking
  • Landmarks
  • Hotspots